Kraljevo

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.07.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kraljevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 8055
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 12011
Ukupno % 67.06

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Kraljevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7769
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 12011
Ukupno % 64.68

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Kraljevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7769
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 8055
Ukupno % 96.45

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Kraljevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 14
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7769
Ukupno % 0.18

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Kraljevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7769
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka