Stari Grad

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 10.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Stari Grad
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2459
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4459
Ukupno % 55.15

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Stari Grad
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1817
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4459
Ukupno % 40.75

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Stari Grad
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1817
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2459
Ukupno % 73.89

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Stari Grad
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 70
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1817
Ukupno % 3.85

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Stari Grad
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 11
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1817
Ukupno % 0.61

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka