Požega

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Požega
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 680
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 5453
Ukupno % 12.47
Obuhvat Požega
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 370
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 5453
Ukupno % 6.79
Odziv Požega
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 370
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 680
Ukupno % 54.41
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Požega
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 3
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 3
Ukupno % 100.00
Procenat prisustva karcinoma Požega
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 370
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka