Leskovac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.03.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 11024
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 11024
Ukupno % 100.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2892
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 11024
Ukupno % 26.23

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2892
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 11024
Ukupno % 26.23

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 784
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2892
Ukupno % 27.11

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2892
Ukupno % 0.21

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka