Novi Beograd

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.10.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Beograd
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 14281
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 17911
Ukupno % 79.73

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Novi Beograd
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 17911
Ukupno % 10.34

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Novi Beograd
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 14281
Ukupno % 12.97

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Novi Beograd
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 17
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Ukupno % 0.92

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Novi Beograd
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 9
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Ukupno % 0.49

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka