ZJZ Kikinda

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1453
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 1826
Ukupno % 79.57
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 1826
Ukupno % 21.36
Odziv Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1453
Ukupno % 26.84
Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 57
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Ukupno % 14.62
Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 390
Ukupno % 1.54

Kancelarija za skrining raka