Prijepolje

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Prijepolje
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 152
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 2780
Ukupno % 5.47

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Prijepolje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 100
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 2780
Ukupno % 3.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Prijepolje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 100
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 152
Ukupno % 65.79

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Prijepolje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 40
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 100
Ukupno % 40.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Prijepolje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 100
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka