Zemun & Surčin

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.10.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1961
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 16387
Ukupno % 11.97

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1590
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 16387
Ukupno % 9.70

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1590
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1961
Ukupno % 81.08

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 15
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1590
Ukupno % 0.94

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1590
Ukupno % 0.13

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka