Užice

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Užice
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1481
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6495
Ukupno % 22.80

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1427
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6495
Ukupno % 21.97

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1427
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1481
Ukupno % 96.35

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 230
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1427
Ukupno % 16.12

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1427
Ukupno % 0.07

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka