Šabac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 11.03.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Šabac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6991
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 9599
Ukupno % 72.83

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Šabac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2486
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 9599
Ukupno % 25.90

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Šabac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2486
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 6991
Ukupno % 35.56

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Šabac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 162
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2486
Ukupno % 6.52

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Šabac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 3
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2486
Ukupno % 0.12

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka