Loznica

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 17.03.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Loznica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 3899
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6495
Ukupno % 60.03

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Loznica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1546
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6495
Ukupno % 23.80

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Loznica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1546
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 3899
Ukupno % 39.65

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Loznica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 137
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1546
Ukupno % 8.86

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Loznica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1546
Ukupno % 0.06

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka