Sombor

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 4135
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 7129
Ukupno % 58.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 7129
Ukupno % 25.98

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 4135
Ukupno % 44.79

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 465
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Ukupno % 25.11

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Sombor
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 10
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1852
Ukupno % 0.54

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka