Ćuprija

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Ćuprija
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2508
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 2550
Ukupno % 98.35

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ćuprija
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 969
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 2550
Ukupno % 38.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ćuprija
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 969
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2508
Ukupno % 38.64

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ćuprija
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 202
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 969
Ukupno % 20.85

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Ćuprija
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 969
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka