Pirot

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 4220
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4493
Ukupno % 93.92

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1914
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4493
Ukupno % 42.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1914
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 4220
Ukupno % 45.36

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 17
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1914
Ukupno % 0.89

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 4
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1914
Ukupno % 0.21

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka