ZJZ Sremska Mitrovica

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 8332
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 10939
Ukupno % 76.17

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 3035
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 10939
Ukupno % 27.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 3035
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 8332
Ukupno % 36.43

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 198
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 3035
Ukupno % 6.52

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 14
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 3035
Ukupno % 0.46

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka