Barajevo

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Barajevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 433
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 4967
Ukupno % 8.72

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Barajevo
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 264
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 4967
Ukupno % 5.32

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Barajevo
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 264
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 433
Ukupno % 60.97

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Barajevo
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 12
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 88
Ukupno % 13.64

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Barajevo
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 3
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 264
Ukupno % 1.14

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka