Rakovica

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Rakovica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5574
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 8451
Ukupno % 65.96

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Rakovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1272
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 8451
Ukupno % 15.05

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Rakovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1272
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 5574
Ukupno % 22.82

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Rakovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 236
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1272
Ukupno % 18.55

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Rakovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 4
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1272
Ukupno % 0.31

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka