Zaječar

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Zaječar
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 4230
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4954
Ukupno % 85.39

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Zaječar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1651
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4954
Ukupno % 33.33

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Zaječar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1651
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 4230
Ukupno % 39.03

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Zaječar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 142
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1651
Ukupno % 8.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Zaječar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 20
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1651
Ukupno % 1.21

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka