Prokuplje

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2015, 2016

Pokrivenost pozivima Prokuplje
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 453
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 3301
Ukupno % 13.72

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Prokuplje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 350
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 3301
Ukupno % 10.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Prokuplje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 350
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 453
Ukupno % 77.26

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Prokuplje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 8
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 350
Ukupno % 2.29

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Prokuplje
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 350
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka