Čačak

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Čačak
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2088
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 9371
Ukupno % 22.28

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Čačak
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 891
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 9371
Ukupno % 9.51

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Čačak
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 891
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2088
Ukupno % 42.67

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Čačak
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 16
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 891
Ukupno % 1.80

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Čačak
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 891
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka