Smederevo

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Smederevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1493
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 8487
Ukupno % 17.59

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Smederevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 8487
Ukupno % 11.19

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Smederevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1493
Ukupno % 63.63

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Smederevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 92
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Ukupno % 9.68

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Smederevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 950
Ukupno % 0.63

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka