Zvezdara

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Zvezdara
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1041
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 12008
Ukupno % 8.67

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Zvezdara
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 672
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 12008
Ukupno % 5.60

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Zvezdara
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 672
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1041
Ukupno % 64.55

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Zvezdara
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 89
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 672
Ukupno % 13.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Zvezdara
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 672
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka