Novi Pazar

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.04.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Pazar
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1165
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6054
Ukupno % 19.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Novi Pazar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 629
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6054
Ukupno % 10.39

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Novi Pazar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 629
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1165
Ukupno % 53.99

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Novi Pazar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 33
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 629
Ukupno % 5.25

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Novi Pazar
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 629
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka