Ruma

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.04.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Ruma
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1949
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4556
Ukupno % 42.78

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ruma
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1396
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 4556
Ukupno % 30.64

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ruma
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1396
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1949
Ukupno % 71.63

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ruma
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 92
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1396
Ukupno % 6.59

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Ruma
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 7
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1396
Ukupno % 0.50

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka