Info

 

Skrining raka dojke tema panela Ženska onkologija

27. april 2023.

U okviru jednodnevnog foruma Fem Health-Tek održan je  panel „Ženska onkologija“ u organizciji AFA - globalne zajednice posvećene osnaživanju žena i njihovoj profesionalnoj afirmaciji. Forum su otvorile ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, dr Jelena Begović i predsednica AFA korporativnog borda, Diana Gligorijević.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, prof. dr Verica Jovanović, istakla je da je potrebno ulagati u rano otkrivanje bolesti. "Napredak medicine i tehnologija doprineli su krajnjem ishodu a to je produžetak životnog veka. Svuda u svetu se živi duže i napretkom celokupnih tehnologija i svih oblasti koje utiču na kvalitet života, možemo očekivati da će se takva tendencija nastaviti u budućnosti", rekla je Jovanović. Ukazala je da svake godine oko 20.000 žena oboli od neke maligne bolesti, od toga svaka peta žena oboli od raka dojke, dok svaka deseta žena koja boluje od maligne bolesti ima karcinom pluća i bronha, rak debelog creva ili rektuma. "To su bolesti na kojima treba raditi u oblasti ranog otkrivanja raka. Istakla je da je očekivani životni vek žene 78 godina, te da je cilj da se on produži, dodajući da se posle 60. i 65. godine javljaju neke hronične bolesti, dok se maligne bolesti, a posebno rak dojke, javlja u dobi između pedesete i sedamdesete. "Iz tog razloga su i pregledi za rano otkrivanje raka dojke u tom periodu najintenzivniji i preporučuju se", navela je dr Jovanović.

O važnosti skrininga raka dojke, prevenciji i ranoj dijagnostici govorile su i dr Mirjana Uzunović Mako, direktorka Sektora za ugovaranje zdravstvene zaštite, medicinske poslove i procenu novih tehnologija u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, dr Ivana Minić, onkolog Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, dr Ivana Kostadinović, radiolog Medigroup i Dragana Nikolić, Roš.
 

Kancelarija za skrining raka