Info

 

Poseta Domu zdravlja Rakovica

08. maj 2014.

U cilju proširenja obuhvata žena ciljne populacije organizovanim skriningom na karcinom dojke, a prema Planu realizacije organizovanog skrininga karcinoma dojke za 2014.godinu, predstavnici Kancelarije za skrining zajedno sa predstavnicima Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd obišli su Dom zdravlja Rakovica.

 Razlog posete jeste sagledavanje postojećih kapaciteta u pogledu kadra, opreme i prostora kao i organizacije ginekološke i radiološke službe za sprovođenje organizovanog skrininga karcinoma dojke na teritoriji opštine Rakovica.

Zaključeno je da postoje svi preduslovi i dobre organizacione aktivnosti za sprovođenje organizovanog skrininga karcinoma dojke ali da im nedostaje edukacija kadra iz oblasti skrining mamografije. Dogovoreno je da čim se steknu uslovi zdravstveni radnici iz radiološke službe  Doma zdravlja Rakovica, budu upućeni na edukaciju iz skrining mamografije na Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, kako bi u što kraćem roku mogle da se započnu sve aktivnosti na sprovođenju organizovanog skrininga karcinoma dojke za ciljnu populaciju žena sa teritorije opštine Rakovica. U međuvremenu potrebno je izvršiti ostale pripremne radnje kao što su izrada Akcionog plana za sprovođenje skrininga, izmene i dopune Plana rada, obezbeđivanje spiskova žena ciljne populacije i organizacija pozivanja žena na skrining mamografiju.

Kancelarija za skrining raka