2013

„Milion razloga zašto želim svet uz tebe“, Beograd, 12.10.2013. godine

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

U GAK Narodni front sprovedena je edukacija za ginekološku citodijagnostiku po Bethesda klasifikaciji

 

 

 
 
 
 

 

 

Poseta EUROMED  tima za skrining od 28.08.2013 do 30.08.2013., Beograd

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Edukacija „Mladi lekari kao podrška zdravstvenim aktivnostima u zajednici”, održana od 24.7.2013 do 26.7.2013. godine u hotelu "Palas" u Beogradu.

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Kancelarija za skrining raka