Istorijat

O nama Istorijat

Sistemski osmišljen pristup smanjenju obolevanja i umiranja od raka u Srbiji vezan je za podatke Registra za rak. Krajem devedesetih godina prošlog veka podaci Registra su ukazali na visoke vrednosti incidencije i mortaliteta od raka grlića materice u našoj zemlji, koji su, poređenja radi, bili i nekoliko puta veći od istih stopa obolevanja i umiranja u zemljama Evropske zajednice.

Sa ovim alarmantnim podacima Registra, upoznali smo predstavnike kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Beogradu početkom 2001. godine. U cilju iznalaženja podrške za eventualni program ranog otkrivanja raka grlića materice u Srbiji, vlada Francuske je 2004. godine podržala SZO da implementira program, kojim bi se u odabranoj regiji naše zemlje promovisao organizovani skrining raka grlića materice. Za pilot projekat skriniga raka grlića materice izabran je Braničevski okrug, jedan od regiona naše zemlje sa najvišim stopama obolevanja i umiranja od ove maligne lokalizacije. Partneri u pilot projektu su bili vlada Francuske, SZO, ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije, Zavod za javno zdravlje u Požarevcu, svi domovi zdravlja u Braničevskom okrugu i Institut za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Srbije. Ciljevi projekta bili su da se smanjenjem broja uznapredovalih stadijuma raka grlića marterice redukuje mortalitet od ove maligne lokalizacije; da se modelira skrining raka grlića materice; unapredi kvalitet usluga u zdravstvenoj zaštiti žena i razviju programske skrining aktivnosti koje bi mogle da se implementiraju do nacionalnog nivoa.

U alarmantnoj situaciji kada su se žene u Srbiji nalazile u najvišem riziku obolevanja i umiranja od raka grlića materice u Evropi, bio je pravi stručni izazov učestvovati u organizovanom programu ranog otkrivanja ove maligne lokalizacije. U promociji sistematskog ranog otkrivanja raka grlića materice, osnovno uporište bili su međunarodno priznati principi skrininga zasnovani na dokazima. Skriningu se od 2004 do 2006. godine odazvalo približno 60% žena iz ciljne grupe Braničevskog okruga.

Značajnu ulogu Registar za rak imao je i u skrininzima raka dojke u Užicu (2005) i kolorektalnog karcinoma u opštinama Voždovac, Valjevo i Subotica (2007).

U kreiranju populacione strategije koja polazi od pojedinca ka zajednici i od bolesti ka zdravlju, usvajanjem Nacionalnog programa - Srbija protiv raka (2008), a nešto kasnije i donošenjem Nacionalnih programa za rano otkrivanje karcinoma grlića materice, raka dojke i kolorektalnog karcinoma, naša zemlja se u prioritetima zdravstvenih politika fokusirala na prevenciju malignih bolesti.

U sprovođenju Programa, Nacionalna kancelarija za skrining raka ima ključnu ulogu.

U Kancelariji rade stalno zaposleni stručnjaci edukovani o osnovama epidemiologije, organizaciji skrininga, tehnikama komunikacije i mobilizacije stanovništva, osiguranju kvaliteta, tehnikama i metodologiji prikupljanja podataka, monitoringu i evaluaciji skrininga.  

Kancelarija za skrining raka

Neposredno sprovođenje nacionalnih programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice, karcinoma dojke i kolorektalnog karcinoma u nadležnosti je Kancelarije za skrining raka, koja:

 • koordinira, organizuje, prati i procenjuje sprovodjenje organizovanog skrininga i obezbeđuje stručnu podršku ostalim učesnicima u njegovom sprovođenju;
 • koordinira edukacije u oblasti sprovođenja skrininga, u skladu sa planom za sprovođenje skrininga;
 • sprovodi aktivnosti iz godišnjeg i petogodišnjeg plana u oblasti sprovođenja skrininga iz svoje nadležnosti (koordinacija edukacije u oblasti skrininga, organizovanje promotivnih aktivnosti);
 • dostavlja Ministarstvu zdravlja i Republičkim stručnim komisijama predlog godišnjeg i petogodišnjeg plana u oblasti sprovođenja skrininga, uključujući i finansijski plan i podnosi periodične i godišnje izveštaje o izvršenju plana Ministarstvu zdravlja;
 • predlaže Republičkim stručnim komisijama izmene, dopune i nove programe skrininga i modele za njihovo sprovođenje;
 • priprema i predlaže Republičkim stručnim komisijama nacrt kriterijuma, standarda, normativa i pokazatelja koji se odnose na sprovođenje skrininga;
 • priprema i predlaže Republičkim stručnim komisijama predloge uputstava i propisa za skrininge;
 • priprema i predlaže Republičkim stručnim komisijama jedinstveni obrazac za prikupljanje podataka o skriningu;
 • izrađuje uputstvo za pripremu izveštaja instituta i zavoda za javno zdravlje i domova zdravlja o sprovođenju  skrininga;
 • planira i sprovodi istraživanja u oblasti  skrininga;
 • priprema predloge programa promotivnih aktivnosti vezanih za skrininge;
 • dostavlja izveštaje o sprovođenju skrininga Ministarstvu zdravlja najmanje jednom  mesečno i
 • sprovodi i druge aktivnosti iz oblasti skrininga, uz saglasnost Republičkih stručnih komisija.

 

 

Kancelarija za skrining raka