Info

 

IX evropska nedelja prevencije raka grlića materice 25 – 31. januar 2015. godine

21. januar 2015.

 

Uz vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen! Pridružite se kampanji! Pomozite da se podigne svest o prevenciji raka grlića materice.

 

Rak grlića materice je još uvek ozbiljan problem javnog zdravlja u Evropi. Svake godine ova bolest se otkrije  kod 60 000 žena,  a oko 30 000 žena godišnje umre zbog raka grlića materice. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15  do 44 godine.

 

Obolevanje i umiranje od raka grlića materice u Srbiji

 

Prema zvaničnim podacima u 2012. godini, rak grlića materice po učestalosti je  bio treći  uzrok obolevanja, odmah posle raka dojke i kolorektuma, a peti uzrok umiranja i to posle raka dojke, bronha i pluća, kolorektuma i pankreasa.

Prema podacima iz 2012.godine stopa incidencije (oboljevanja) u centralnoj Srbiji je iznosila 23,2 obolelih žena na 100.000. Više stope obolevanja od prosečne u centralnoj Srbiji su zabeležene u Pčinjskom (36,9/100.000), Zaječarskom (28,0/100.000), Šumadijskom (27,8/100.000), Gradu Beogradu (27,4/100.000), Moravičkom (27,2/100.000), Pirotskom (25,4/100.000) i Nišavskom okrugu (24,3/100.000)

Prema raspoloživim podacima, manje od trećine slučajeva raka grlića materice otkriva se u ranoj fazi kada se može uspešno primeniti samo operativno lečenje. Kod većine žena rak grlića materice se otkrije kasno, kada je neophodno primeniti postoperativnu ili radikalnu radioterapiju koja produžava lečenje, može dovesti do različitih komplikacija i značajno povećava troškove lečenja.

Smrtnost od raka grlića materice se u centralnoj Srbiji postepeno povećavala, od 4.67 na 100.000 u periodu od 1971.-1985. godine, do 6.8 na 100.000 u 2000. godine. Od tada je stopa mortaliteta stabilna i čak se prema podacima za 2012. godinu registruje pad stopa mortaliteta (sa 6,8/100.000 u 2011. godini na 6,4 na 100.000 žena u 2012. godini). Postoje velike razlike u smrtnosti od raka grlića materice među pojedinim regionima centralne Srbije. U proseku svake godine u Srbiji više od 400 žena izgubi život zbog raka grlića materice. Većina ovih slučajeva mogla se sprečiti da je bolest otkrivena na vreme i da se na vreme pristupilo lečenju.

 

Organizovanje evropske nedelje prevencije raka grlića materice

 

Imajući u vidu razlike u obolevanju i umiranju od raka grlića materice u zemljama Evropske unije, uputstvom datim još 2. decembra 2003. od strane Saveta Evrope,  Savet Evropske Unije je preporučio da sve evropske države treba da preduzmu sledeće mere :

 

  • postave naučno zasnovan organizovani populacioni skrining za rak grlića materice koji na organizovan način uključuje celu ciljnu populaciju i podrazumeva kontrolu kvaliteta na svim relevantnim nivoima sprovođenja ovog programa
  • da se postaraju da su žene koje su obuhvaćene skriningom u potpunosti upoznate sa načinom obavljanja pregleda i njegovim značajem.
  • da se za one žene čiji je test patološki garantuju postojanje dostupnih dijagnostičkih procedura, tretmana, psihološke podrške i post-operativne nege
  • da se u državama osiguraju ljudski i finansijski resursi potrebni za uspostavljanje odgovarajuće organizacije i kontrole kvaliteta
  • da se uspostavi sistematsko pozivanje na skrining i osiguranje kvaliteta obavljenih PAP pregleda na svim potrebnim nivoima.

 

Iako je dobro poznato da organizovani programi za skrining obezbeđuju najbolju zaštitu od raka grlića materice, trenutno samo 8 od 28 zemalja Evropske Unije (Danska, Finska, Mađarska, Holandija, Slovenija, Švedska i Velika Britanija), kao i neki regioni Italije, Hrvatske i Francuske imaju i sprovode organizovani skrining program.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Danas postoje i vakcine protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusima (HPV) koje su efikasne u prevenciji HPV infekcije tip 16 i 18 koji su zajedno odgovorni za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice. Međutim, iz dva razloga, još uvek 30 000 Evropljanki svake godine umre od ove bolesti koja se može izbeći:

 

  • većina žena u Evropi i dalje zna malo o raku grlića materice i o tome šta se može uraditi da bi se on izbegao
  • mnoge evropske zemlje imaju neefikasne preventivne programe ili čak uopšte ne sprovode prevenciju raka grlića materice.

 

Značaj koji EU pridaje ovom problemu može se videti iz činjenice da je Prva evropska nedelja za prevenciju raka grlića materice, obeležena od 21. do 28. januara 2007. godine, bila zvanično otvorena u Evropskom Parlamentu. I ove godine nosilac svih aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice (ECCA).

 

Učešće Srbije u obeležavanju nedelje prevencije

 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 2007. godine, a kampanja je usmerena na tri ciljne grupe:

•          Opštu populaciju, jer ljudi moraju da znaju prednosti korišćenja raspoloživih preventivnih programa

•          Zdravstvene radnike koji moraju da raspolažu tačnim informacijama o skrining programima i programima HPV vakcinacije, kako bi mogli da podstaknu svoje pacijente da koriste ove usluge i pruže odgovore na njihova pitanja, i

•          Političare i lidere koji treba da raspolažu informacijama o prednostima korišćenja preventivnih programa kako bi razumeli njihov značaj.

 

Nedelja prevencije raka grlića materice se ove godine obeležava po deveti put. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

U okviru Nedelje prevencije raka grlića materice u Srbiji će se u periodu od 25. do 31. januara 2015. godine sprovesti brojne aktivnosti kako u zdravstvenim ustanovama, tako i u zajednici, koje koordiniše i organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku Republičke stručne komisije za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Republici Srbiji, a deo aktivnosti sprovodi i Udruženje studenata medicine (IFMSA Serbia - International Federation of Medical Students' Associations).

 

Aktivnosti uključuju:

•          distribuciju edukativno-promotivnog materijala na javnim mestima kao što su tržni centri, metro stanice, autobuske stanice, kao i pružanje saveta i informacija o značaju korišćenja dostupnih preventivnih programa,

•          organizovanje edukativnih seminara za stanovništvo u lokalnoj zajednici, u školama, fakultetima, radnim organizacijama,

•          organizovanje predavanja o prevenciji raka grlića materice u cilju informisanja žena o tome šta mogu da učine kako bi izbegle pojavu raka grlića materice.

•          održavanje seminara o prevenciji karcinoma grlića materice namenjenih studentima medicine kao i zdravstvenim radnicima,

•          javne manifestacije, nastupe u medijima

•          online diskusije na temu prevencije grlića materice.

 

Značajne aktivnosti koje se obavljaju tokom ove nedelje su podela broševa „Biser mudrosti”. Broševi, kao simbol prenošenja znanja, tokom nedelje se  dele ne samo ženama već i svima onima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. Do danas, preko 1,5 milion Bisera mudrosti je distribuirano širom Evrope i oni su postali prepoznatljiv simbol ove kampanje (www.PearlofWisdom.eu).

Nedelja prevencije raka grlića materice treba da unapredi informisanost žena i opšte populacije o značaju preventivnih pregleda žena i istovremeno da utiče na unapređenje sprovođenja  programa organizovanog skrininga raka u našoj zemlji (www.batut.org.rs, www.skriningsrbija.rs).

 

Skrining na rak grlića materice u Srbiji

U periodu od 2007. do 2012. godine obavljene su pripreme za sprovođenje organizovanog programa skrininga karcinoma grlića materice. Po usvajanju zakonske regulative i pratećih propisa, u decembru 2012. godine započeo je decentralizovani organizovani skrining na karcinom grlića materice. Ciljnu grupu za sprovođenje organizovanog skrininga raka grlića materice, koji se sprovodi na teritoriji 18 opština, čine žene uzrasta 25 - 64. godine. U dosadašnjem toku skrininga odazvalo se 57,4% pozvanih žena, što  daleko prevazilazi odziv u mnogim evropskim zemljama. U toku je treća godina prvog ciklusa skrininga. Ovim programom otkriven je karcinom grlića materice kod 50 žena. Patološki nalazi utvrđeni su kod oko 7500 žena.

Na teritoriji 18 opština žene će i ove godine, ukoliko pripaduju starosnoj grupi od 25 do 64. godine, biti pozvane na pregled od strane doma zdravlja da urade PAP test. Sve žene svoje pravo na zdravstvenu zaštitu  treba da iskoriste i da se jave na pregled kod svog ginekologa.

 

Kancelarija za skrining raka