Info

 

„Daj pedalu raku” – prevencija i rano otkrivanje ključni kod raka dojke

03. oktobar 2021.

U okviru kampanje podrške ženama obolelim od karcinoma dojke „Daj pedalu raku” sedmu godinu za redom Ženski centar „Milica” i udruženja u regionu ujedinila su se sa ciljem prevencije i poboljšanja kvaliteta života pacijentkinja. Jedna od osnovnih tema ovogodišnjeg susreta predstavnika udruženja, na konferenciji u Beogradu, koju je podržao Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, bila je unapređenje celokupnog kliničkog puta pacijentkinje gde se akcenat stavlja na skraćivanje vremena do postavljanja dijagnoze.
 
„Nastojimo da skrenemo pažnju ženama na važnost redovnih pregleda i samopregleda, kao i zdravih stilova života i povezivanja čitave zajednice kako bi se smanjila smrtnost od raka dojke. Ono što direktno utiče na smanjenje smrtnosti je rano otkrivanje bolesti, bolja dostupnost terapija, pogotovo inovativnih za rani i metastatski karcionom dojke”, rekla je na konferenciji za medije predsednica Ženskog centra „Milica” Vesna Bondžić i podsetila da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena. Godišnje se u Srbiji registruje oko 4300 žena koje obole od te bolesti, a umre oko 1600. „Rak dojke je izlečiv u više od 90 odsto slučajeva ako se otkrije i leči na vreme”, rekla je Bondžić. 
 
Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, doc. dr Verica Jovanović, pozvala je sve predstavnike udruženja da kao ravnopravni partneri učestvuju u zajedničkom razmatranju svih potreba, posebno u toku epidemije korona virusa. „Zajednički smo tu da ispravimo sve ono što nije bilo zadovoljavajuće u prethodnom periodu, ali i da istovremeno ukažemo na sve one potrebe koje su na lokalnom ili teritorijalnom nivou bile dodatno izražene. U Institutu za javno zdravlje Srbije radi se PCR dijagnostika svih osoba koje imaju takve  vrste zdrastvenih problema, u ranoj dijagnostici ili kontroli zdrastvenog stanja. Kada je u pitanju pružanje preventivne zdrastvene zaštite, sistem zdrastvene zaštite je uz podršku Ministarstva zdravlja omogućio uvođenje programa od opšteg interesa koji je obavezao sve institute i zavode za javno zdravlje da posebnu pažnju posvete skriningu, a jedan od njih je i skrining raka dojke. Taj program je sa druge strane obavezao sve osobe koje obavljaju preventivne aktivnosti, zaposlene kolege u zavodima i institutima, da sa određenim pregledima planiraju zdravstvenu zaštitu, kao i da razmotre sve predloge koje su im dala udruženja. Volela bih da ovakvih razgovora bude više i da budu izneti konkretni predlozi koji predstavljaju potrebu”, rekla je dr Jovanović.
 
Kako je iznela dr Vesna Ramljak, predstavnica udruženja Europa Dona, u Republici Hrvatskoj je usvojen zakon o skriningu za žene starosti između 50 i 59 godina. „Želimo da se granica pomeri, jer se sa ovom bolešću suočava sve veći broj mladih žena od 20 godina pa nadalje. Radimo na tome da skrining bude moguć i za žene između 20 i 50 godina, kao i da se sve institucije, od srednjih škola pa nadalje uključe u edukaciju”, rekla je dr Ramljak, istakavši da je potrebno da se shvati da se karcinom ne dešava posle 50 godina, već da je to period kada se najviše javlja.
 
Kampanju „Daj pedalu raku” organizovalo je udruženje Ženski centar „Milica” uz instituciolno pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Kampanja je i ove godine imala regionalni karakter, pa se akcija pored Srbije odvija i u Sloveniji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Iskustva su pored udruženja Ženski centar „Milica” iznela i udruženja Europa Dona u Hrvatskoj, „Nismo same”, Europa Dona Slovenija i „Borka” iz Severne Makedonije.
 
U okviru ovogodišnje kampanje podrške ženama obolelim od karcinoma dojke udruženja u regionu potpisala su memorandum o saradnji sa ciljem bolje prevencije i poboljšanja kvaliteta života. Ženski centar „Milica”, zajedno sa udruženjima iz regiona, organizovao je 3. oktobra biciklističku vožnju u više od 30 gradova Srbije, Hrvatske i Slovenije.
 
                                            

Kancelarija za skrining raka