Info

 

Predavanje u Ginekološko akušerskoj klinici Narodni Front

12. mart 2014.

U saradnji sa prof. dr Živkom Perišićem i direktorkom Klinike GAK Narodni front, prof. dr Snežanom Rakić, u okviru redovnog sastanka kontinuirane medicinske edukacije (KME) Klinike, za sve zaposlene, predstavljen je program organizovanog skrininga karcinoma grlića materice koji se sprovodi u Republici Srbiji, kao i planove za superviziju u okviru opština grada Beograda.

Profesor dr Živko Perišić vodi  program obuke ginekologa za tumačenje cervikalnih razmaza po Bethesda klasiikaciji.

Podršku je dao i prof. dr Branko Stanimirović, osnivač “Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju” koji je uveo Kolposkopiju u praksu ginekologa na primarnom nivou u Republici Srbiji.

Naglašena je razlika između regularnih preventivnih pregleda definisanih zakonom, i organizovanog skrininga, kao i uloge primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u  tom procesu.

 

Kancelarija za skrining raka