Инфо

 

ОКТОБАР МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

02. октобар 2017.
РАК ДОЈКЕ-ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ

 

У односу на просечну регистровану стопу инциденције од малигних тумора дојке у 2014. години у Републици Србији (54,3 на 100.000), нешто виша стопа је регистрована у Војводини (64,3/100.000) у односу на централну Србију, где је регистрована стопа износила 53,6/100.000 жена. Стандардизована стопа морталитета је у истој години износила 19,7 на 100.000 жена. Наведени подаци су непубликовани подаци добијени за целокупну територију Републике Србије.

Током 2014. године забележен је пораст узрасно-специфичних стопа оболевања жена од 40. године живота, а највише стопе инциденције су забележене у најстаријим узрастима од 60. до 74. године живота.

Када говоримо о умирању од малигних тумора дојке примећује се благи пораст већ у узрасту од 45. године, али највише стопе морталитета су у узрастима од 60. до 69. године живота.

Нажалост, високе стопе инциденције у узрастима од 60. до 69. године (209,5/100.000) прате у истим узрастима и високе стопе морталитета (85,1/100.000), што највероватније говори о касном јављању жена овог узраста на превентивне прегледе, када је малигна болест већ у узнапредовалом стадијуму, односно већ су присутне удаљене метастазе на суседним органима.

Када говоримо о оболевању од рака дојке, према проценама Глобоцана из 2012. године, Србија се налази заједно са већином земаља некадашњег западног Балкана (Словенија, Хрватска, Црна Гора) у средини, односно са нешто нижим ризиком оболевања од рака дојке у Европи.

Међутим, када говоримо о умирању од рака дојке процене Глобоцана су да су жене у Србији, одмах после жена у Македонији,  под високим ризиком умирања од рака дојке у односу на друге особе женског пола у Европи.
 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД 2012. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 

Постепено се уводио програм организованог скрининга рака дојке. Скрининг метода је мамографија. Циљна популација су жене узраста 50-69 година.

На територији Републике Србије у овом моменту организовани скрининг рака дојке се спроводи на територији 36 општина (на којима преко 600.000 жена циљне попуалције).
 

ПОРУКА ЗА СВЕ ГРАЂАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Овом приликом подсећамо да је октобар месец међународни месец борбе против рака дојке, нека у нашој земљи и ове године октобар месец буде посвећен унапређењу раног откривања рака дојке. Уколико нисте у предходне 2 године урадили мамографију, а имате између 50 и 69 година подсећамо Вас да то учините.
 

Канцеларија за скрининг рака