Инфо

 

Одржана обука радиолога и радиолошких техничара у области скрининг мамографије, у оквиру акредитованих курсева „Радиолошка дијагностика болести дојке - улога и значај радиолога и радиолошких техничара у организованом скринингу”

19. март 2024.

У циљу унапређења спровођења организованог скрининга рака дојке, Канцеларија за скрининг рака Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” акредитовала је програме KME за обуку радиолога и радиолошких техничара у области скрининг мамографије под називом „Радиолошка дијагностика болести дојке – улога и значај радиолога и радиолошких техничара у организованом скринингу”.

Циљна група за обуку су лекари, специјалисти радиологије и радиолошки техничари, који ће у здравственим установама примарног, секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите, изводити и тумачити скрининг мамографије у оквиру организованог скрининга рака дојке.

На основу потреба здравствених установа и анализе капацитета за спровођење организованог скрининга рака дојке Канцеларија за скрининг рака је израдила план обуке за текућу 2024. годину и у складу са тим организовала обуку у области скрининг мамографије.

У реализацији програма КМЕ као предавачи учествовале су колеге из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Института за онкологију и радиологију Србије, Института за онкологију Војводине, Клиничког центра Војводине и Института за нуклеарне науке „Винча”. Као ментори за практичну обуку у едукацији су учествовале колеге из наведених установа, као и колеге из Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”, Клиничко-болничког центра „Земун”, Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” и Клиничког центра Ниш.

Теоријски део едукације за радиологе одржан је 11. и 12. марта 2024. године у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” за укупно 21 полазника, спец. радиологије, док је теоријски део едукације за радиолошке техничаре одржан на истом месту 13. марта 2024. године за укупно 20 полазника, виших радиолошких техничара. Након одржаног теоријског дела едукације полазници су упућени на практични део едукације у припадајућим здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите према територијалној припадности.

Учесници су у току едукације стекли потребно знање у области скрининг мамографије и упознали се са методологијом спровођења организованог скрининга рака дојке. Такође су овладали вештинама извођења и тумачења скрининг мамографија.

Планирано је да се у току 2024. године настави одржавање акредитованих програма КМЕ у области скрининг мамографије, како би се ојачали кадровски капацитети у што већем броју здравствених установа које имају опрему за извођење скрининг мамографија и тиме омогућио већи обухват жена циљне популације националним програмом организованог скрининга рака дојке.
 

Канцеларија за скрининг рака