Инфо

 

ГЛОБАЛНА ИНИЦИЈАТИВА СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

06. април 2024.

Оснаживање жена, изградња капацитета, обезбеђење здравствене заштите за све

Узимајући у обзир чињеницу да је рак дојке најчешћи малигни тумор код жена широм света и водећи узрок смрти од рака међу женама, уз податак да петогодишња стопа преживљавања у високоразвијеним земљама прелази 90% у поређењу са стопама преживљавања од 40 до 60% у нискоразвијеним земљама, Светска здравствена организација је 2021. године покренула Глобалну иницијативу за борбу против рака дојке (Global Breast Cancer Initiative – GBCI).

Циљ ове иницијативе је да се превазиђу неједнакости у исходима лечења рака дојке оснаживањем жена, изградњом капацитета и обезбеђењем здравствене заштите за све, што захтева систематско унапређење свих ресурса и доступност квалитетних услуга.

Глобална иницијатива Светске здравствене организације за борбу против рака дојке окупља заинтересоване стране из целог света и различитих сектора са заједничким циљем смањења смртности од рака дојке за 2,5% годишње, чиме би се спасило 2,5 милиона живота на глобалном нивоу до 2040. године. 

Како би се остварио постављени циљ иницијатива је заснована на три кључна стуба активности: 

1.    промоција здравља и рано откривање
2.    правовремена дијагноза, и 
3.    свеобухватан третман рака дојке. 

Преузето са: WHO The Global Breast Cancer Initiative


1. Промоција здравља за рано откривање рака дојке
Јавноздравствена едукација у циљу повећања свести о знацима и симптомима рака дојке и о значају раног откривања и лечења болести.
Циљ ових активности је да се дијагноза рака дојке постави код најмање 60% случајева у стадијуму I или II.

2. Постављање дијагнозе рака дојке на време
Едукација јавноздравствених радника о знацима и симптомима раног рака дојке, како би се жене на време упутиле на дијагностичке процедуре.
Циљ ових активности је да се евалуација, дијагностичке процедуре, биопсија и патохистолошки налаз заврше унутар 60 дана.

3. Свеобухватан третман рака дојке
Централизовано пружање здравствених услуга и лечења рака дојке, имајући у виду да  свеобухватан третман рака захтева и одређен ниво специјализоване здравствене заштите.
Циљ ових активности је да 80% пацијената са раком дојке добије свеобухватно лечење и успешно се врати свакодневним активностима.

Глобална иницијатива Светске здравствене организације за борбу против рака дојке пружа смернице и препоруке владама широм света за јачање капацитета система за рано откривање, дијагнозу и лечење рака дојке.
Ефективне стратегије за постизање високих стопа преживљавања пацијенткиња оболелих од рака дојке карактеришу повећан обухват жена основним здравственим услугама и доступност центара за дијагностику и лечење рака. У земљама у којима се у претходном периоду бележи смањење смртности од рака дојке, дијагноза рака дојке је у већина случајева постављена у раним стадијумима болести, што истиче значај ефективних програма за рано откривање рака у циљу побољшања исхода лечења.
 

Више информација на: https://www.who.int/initiatives/global-breast-cancer-initiative

Лифлет The Global Breast Cancer Initiative може се преузети на линку: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/cancer/the-global-breast-cancer-initiative-flyer-june-2022.pdf?sfvrsn=c4756174_3&download=true
 

Канцеларија за скрининг рака