IZJZ Kragujevac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6202
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 22674
Ukupno % 27.35

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4905
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 22674
Ukupno % 21.63

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4905
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6202
Ukupno % 79.09

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 409
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4905
Ukupno % 8.34

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 4
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4905
Ukupno % 0.08

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka