ZJZ Kruševac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 13918
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 16175
Ukupno % 86.05

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 5608
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 16175
Ukupno % 34.67

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 5608
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 13918
Ukupno % 40.29

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 39
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 5608
Ukupno % 0.70

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 5608
Ukupno % 0.04

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka