Sremska Mitrovica

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6383
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6383
Ukupno % 100.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1639
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 6383
Ukupno % 25.68

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1639
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 6383
Ukupno % 25.68

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 106
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1639
Ukupno % 6.47

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 7
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1639
Ukupno % 0.43

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka