Obrenovac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Obrenovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2186
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 5694
Ukupno % 38.39

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Obrenovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1675
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 5694
Ukupno % 29.42

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Obrenovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1675
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2186
Ukupno % 76.62

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Obrenovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 265
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1675
Ukupno % 15.82

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Obrenovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 15
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 1675
Ukupno % 0.90

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka