Корисни линкови

Институти и заводи за јавно здравље укључени у скрининг рака дебелог црева

Градски завод за јавно здравље Београд  www.zdravlje.org.rs/

Институт за јавно здравље Крагујевац  www.izjzkg.rs/

Институт за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)  www.izjz-nis.org.rs/

Завод за јавно здравље Сомбор  www.zzjzsombor.org/‎

Завод за јавно здравље Зрењанин  www.zastitazdravlja.rs/

Завод за јавно здравље Панчево  www.zjzpa.org.rs/

Завод за јавно здравље Сремска Митровица  www.zdravlje-sm.org.rs/

Завод за јавно здравље шабац  www.zjz.org.rs/

Завод за јавно здравље Ваљево  www.zzjzvaljevo.co.rs/

Завод за јавно здравље Ћуприја  www.zzjzcuprija.com/

Завод за јавно здравље Крушевац  www.zavodks.rs/

Завод за јавно здравље Краљево  www.zjzkv.org.rs/

Завод за јавно здравље Чачак  www.zjzkv.org.rs/

Завод за јавно здравље Лесковац  www.zzjzle.org.rs/

Завод за јавно здравље Ужице  www.zavodue.org.rs/

Завод за јавно здравље Суботица  www.zjzs.org.rs/

 

Домови здравља укључени у скрининг рака дебелог црева

Дом здравља Земун  www.dzzemun.org.rs/

Дом здравља Вождовац  www.dzvozdovac.rs/

Дом здравља Чукарица  www.dzcukarica.rs/

Дом здравља Барајево www.dzbarajevo.com/

Дом здравља Сопот  sopot.dz.rfzo.rs/

Дом здравља Сомбор  www.dzsombor.rs/

Дом здравља Мали Иђош  www.dzmi.rs/

Дом здравља Нови Бечеј  www.dznb.co.rs/

Дом здравља Сечањ  www.domzdravljasecanj.rs/

Дом здравља Панчево  www.dzpancevo.org/

Дом здравља Сремска Митровица  www.dzsm.rs/

Дом здравља шабац  www.dzsabac.org.rs/

Дом здравља Ваљево  www.dzvaljevo.rs/

Дом здравља Крагујевац  www.dzkg.rs/

Дом здравља Топола  www.dztopola.rs/

Дом здравља Кнић  www.dzknic.rs/

Дом здравља Ћуприја

Дом здравља Крушевац  www.zckrusevac.org.rs/

Дом здравља Краљево  www.dzkraljevo.co.rs/

Дом здравља Ниш  www.domzdravljanis.co.rs/

Дом здравља Дољевац  www.dzdoljevac.org.rs/

Дом здравља Косјерић  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-dimitrije-pitovic-kosjeric

Дом здравља Пожега  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-požegi

Дом здравља Ивањица  www.zccacak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=8

Дом здравља Лучани  www.zccacak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=7

Дом здравља Лесковац www.dzleskovac.com/

Дом здравља Лебане  www.dzlebane.co.rs/

Дом здравља Медвеђа www.dzmedvedja.com/

Дом здравља Власотинце  dz-vlasotince.weebly.com/

Дом здравља Бојник  www.dzbojnik.org/

 

Канцеларија за скрининг рака