Корисни линкови

Институти и заводи за јавно здравље укључени у скрининг рака дојке

Градски завод за јавно здравље Београд  www.zdravlje.org.rs/

Институт за јавно здравље Крагујевац  www.izjzkg.rs/

Институт за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)  www.izjz-nis.org.rs/

Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад  izjzv.org.rs/

Завод за јавно здравље Кикинда  www.zavodki.org.rs/

Завод за јавно здравље Суботица  www.zjzs.org.rs/

Завод за јавно здравље Зрењанин  www.zastitazdravlja.rs/

Завод за јавно здравље Панчево  www.zjzpa.org.rs/

Завод за јавно здравље Сремска Митровица  www.zdravlje-sm.org.rs/

Завод за јавно здравље шабац  www.zjz.org.rs/

Завод за јавно здравље Ваљево  www.zzjzvaljevo.co.rs/

Завод за јавно здравље Пожаревац  www.javnozdravljepo.nadlanu.com/

Завод за јавно здравље Ужице  zavodue.org.rs/

Завод за јавно здравље Зајечар  www.zavodzajecar.rs/

Завод за јавно здравље Чачак  www.zdravljecacak.org/

Завод за јавно здравље Крушевац  www.zavodks.rs/

Завод за јавно здравље Краљево  www.zjzkv.org.rs/

Завод за јавно здравље Пирот  www.zzjzpirot.org.rs/

Завод за јавно здравље Лесковац  www.zzjzle.org.rs/

Завод за јавно здравље Врање  www.zjzvranje.org.rs/

 

Домови здравља укључени у скрининг рака дојке

Дом здравља Лазаревац  www.dz-lazarevac.com/

Дом здравља Палилула  www.dzpalilula.org.rs/

Дом здравља Стари Град  dzstarigrad.org/dom-zdravlja/

Дом здравља Нови Београд  www.dznbgd.com/

Дом здравља Земун  www.dzzemun.org.rs/

Дом здравља Обреновац  www.domzdravljaobrenovac.com/

Дом здравља Раковица  dzrakovica.rs/

Дом здравља Суботица  domzdravlja.org.rs/

Дом здравља Нови Сад  www.dzns.rs/

Дом здравља Сента  www.zdravstvosenta.rs/

Дом здравља Сремска Митровица  www.dzsm.rs/

Дом здравља Зрењанин  www.dzzrenjanin.rs/

Дом здравља Панчево www.dzpancevo.org/

Дом здравља шабац  www.dzsabac.org.rs/

Дом здравља Лозница  www.dzloznica.co.rs/

Дом здравља Ваљево  www.dzvaljevo.rs/

Дом здравља Крагујевац  www.dzkg.rs/

Дом здравља Ниш  www.domzdravljanis.co.rs/

Дом здравља Краљево  www.dzkraljevo.co.rs/

Дом здравља Крушевац www.zckrusevac.org.rs/

Дом здравља Лесковац  www.dzleskovac.com/

Дом здравља Врање  www.dzvranje.org/

Дом здравља Смедерево  domzdravljasd.rs/

Дом здравља Прокупље  www.domzdravljaprokuplje.rs/

Дом здравља Пријепоље 

Дом здравља Ужице  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-užicu

Дом здравља Зајечар  www.zczajecar.com/dom-zdravlja

Дом здравља Чачак  www.zccacak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=6

Дом здравља Пирот  www.dzpirot.rs/

 

 

Мобилни мамограф - Домови здравља укључени у скрининг рака дојке

Дом здравља Мерошина  www.dzmerosina.info/

Дом здравље Куршумлија www.dzkursumlija.org.rs

Дом здравља Блаце www.dzblace.org.rs/

Дом здравља Брус  www.dzbrus.org.rs/sr/

Дом здравља Житорађа www.dzzitoradja.com/

Дом здравља Варварин  www.dz-varvarin.com/

Дом здравља Ћићевац  www.dzcicevac.com/

Дом здравља Тутин  www.dztutin.rs/

Дом здравља Сјеница  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-sjenici-sa-stacionarima

Дом здравља Рашка  www.dzraska.rs/

Дом здравља Нова Варош  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-novoj-varoši

Дом здравља Прибој  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-priboju

Дом здравља Чајетина  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-čajetini

Дом здравља Пожега  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-u-požegi

Дом здравља Косјерић  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-dimitrije-pitovic-kosjeric

Дом здравља Ариље  www.zcue.rs/sr/dom-zdravlja-arilje

Дом здравља Ивањица  www.zccacak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=8

 

 

Канцеларија за скрининг рака