Најчешће постављана питања

 1. шта је скрининг рака дојке?
  Скрининг рака дојке подразумева  препознавање до сада  непрепознате болести коришћењем скрининг теста, методом  мамографског  прегледа код привидно здравих жена, са циљем раног откривања карцинома дојке, када га је лакше лечити и када постоји највећа вероватноћа излечења.
 1. Зашто позивате баш мене?
  Организованим скринингом на рак дојке мамографским прегледом, обухваћене су жене старосне доби од 50 до 69 година живота, као популација за коју се у организованом скринингу добијају најбољи резултати, раног откривања рака дојке. Наиме, анализа кретања оболевања жена од рака дојке у Европи показала је трендове пораста код жена старијих од 50 година, тако да је увођењем организованог скрининга у нашој земљи прихваћена европска препорука за популацију жена од 50- 69 година живота.
 1. Да ли се скрининг рака дојке понавља?
  Према европским стандардизованим налазима и препорукама мамографско тестирање у организованом скринингу се понавља на сваке две године за популацију жена од 50 до 69 година.
 1. Зашто организованим скринингом рака дојке нису обухваћене жене млађе од 50 година?
  Мамографско снимање није толико ефикасно код млађих жена у односу на жене старије од 50 година, јер се код млађих жена због веће густине ткива дојке промене детектују много теже, а  такође је и учесталост јављања рака дојке мања код жена млађих од 50 година.
 1. Како изгледа мамографско снимање дојки?
  Мамографско снимање дојки изводе обучени радиолошки техничари. Преглед подразумева рендгенско снимање током кога се дојка поставља између две плоче и пажљиво и чврсто притиска како би се извело снимање. На исти начин се током прегледа снима и друга дојка.
 1. Да ли је мамографско снимање болно?
  Током мамографског снимања се дојка поставља између две плоче и чврсто и веома пажљиво притиска како би се омогућило снимање. Притисак траје врло кратко и за већину жена је безболан, мада неке жене могу осетити благу непријатност или краткотрајан бол током снимања.
 1. Да ли је мамографско снимање штетно?
  Мамографија као метода скрининга рака дојке је међународно призната дијагностичка метода за рано откривање рака дојке, праћена контролом квалитета. Доза зрачења којој је свака учесница изложена за време снимања је прихватљива. Светска истраживања показују да жене мамографским снимањем имају веће користи код скрининга рака дојке него штете.
 1. Да ли мамографско снимање спашава животе?
  Већина међународних стручњака се слаже да рано откривање рака дојке мамографским снимањем спашава животе, јер се откривањем рака дојке у раној фази повећавају шансе за излечење, омогућава примена поштедних хируршких интервенција, смањује инвалидност и повећава квалитет живота.
 1. Да ли морам да платим мамографско снимање?
  Мамографско снимање у оквиру организованог скрининг програма је за све учеснице скрининга бесплатно.
 1. Имам 50 година и још увек нисам добила позив за скрининг рака дојке.
  Организовани национални програм за рано откривање рака дојке подразумева позивање свих жена старости 50 до 69 година. Уводи се постепено по општинама на нивоу Републике Србије  уз обезбеђивање свих неопходних услова за правилно вођење организованог скрининга карцинома дојке. Један циклус скрининга траје две године и у току ове две године ће све жене из наведене старосне групе добити позив за скрининг.
 1. Моја сестра је добила позив за скрининг рака дојке иако је млађа од мене.
  У току 2 године колико траје један циклус скрининга биће сукцесивно одређеним редоследом позиване све жене из циљне популације, тако да ћете и ви бити позвани у овом циклусу.
 1. Напипала сам чворић у дојци. Да ли можете да ми кажете где могу да урадим мамографију?
  Уколико сте сами напипали чворић у дојци,потребно је да се одмах  јавите Вашем лекару како би се договорили о даљој дијагностици и лечењу. Скрининг мамографија се у оквиру организованог скрининга ради код наизглед здравих жена које немају видљивих промена на дојци.
 1. Моји резултати скрининг мамографије су у реду. шта се дешава након тога?
  Уколико су Ваши резултати скрининг мамографије у реду, након две године ћете добити позив да обавите следећу мамографију у новом циклусу скрининга. У међувремену уколико приметите било какве промене јавите се одмах Вашем лекару.
 1. Да ли коришћење хормонске терапије повећава ризик за настанак рака дојке?
  Ризик за настанак рака дојке је већи код жена које више година користе хормонску терапију. Ризик се повећава са дужином коришћења терапије и смањује се неколико година након престанка узимања терапије. 
 1. Колико је скрининг мамографија поуздана?
  Тренутно скрининг мамографија даје најпрецизније резултате у раном откривању рака дојке, а такође и најновије методе лечења и операције рака дојке дају добру прогнозу у исходу лечења и повећању квалитета живота код особа којима је дијагностикован рак дојке.
 1. Каква су искуства других земаља у организованом скринингу?
  Истраживања показују да на сваких 1000 жена које су обухваћене организованим скринингом сваке две године, 7-9 жена мање умире пре 79 године живота.

Канцеларија за скрининг рака