ZJZ Šabac

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 4958
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 20809
Ukupno % 23.83

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 3735
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 20809
Ukupno % 17.95

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 3735
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 4958
Ukupno % 75.33

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 79
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 71
Ukupno % 111.27

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 4
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 3735
Ukupno % 0.11

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka