ZJZ Čačak

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1561
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 9887
Ukupno % 15.79
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1237
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 9887
Ukupno % 12.51
Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1237
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1561
Ukupno % 79.24
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 4
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 26
Ukupno % 15.38
Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1237
Ukupno % 0.08

Kancelarija za skrining raka