GZJZ Beograd

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 8990
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 102277
Ukupno % 8.79
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 8414
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 102277
Ukupno % 8.23
Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 8414
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 8990
Ukupno % 93.59
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 453
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 849
Ukupno % 53.36
Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 50
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 8414
Ukupno % 0.59

Kancelarija za skrining raka