GZJZ Beograd

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 34363
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 83328
Ukupno % 41.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 11849
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 83328
Ukupno % 14.22

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 11849
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 34363
Ukupno % 34.48

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 1067
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 11849
Ukupno % 9.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 88
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 11849
Ukupno % 0.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka