IZJZ Vojvodina, Novi Sad

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 9774
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 26650
Ukupno % 36.68
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 26650
Ukupno % 24.66
Odziv Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 9774
Ukupno % 67.25
Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 34
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Ukupno % 0.52
Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 6573
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka