ZJZ Kruševac

Rezultati skrininga karcinoma raka dojke za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skriningu 10988
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 14107
Ukupno % 77.89
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (50-69 godina) 14107
Ukupno % 15.81
Odziv Ukupno svi:
Broj osugranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 10988
Ukupno % 20.29
Procenat pozitivnih mamografskih nalaza Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa pozitivnim mamografskim nalazom 234
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Ukupno % 10.49
Procenat prisustva malignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa potvrđenom dijagnozom malignih promena 6
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su uradile mamografiju (testirane) 2230
Ukupno % 0.27

Kancelarija za skrining raka