ИЗЈЗ Војводина, Нови Сад

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 9774
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 26650
Укупно % 36.68
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 6573
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 26650
Укупно % 24.66
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 6573
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 9774
Укупно % 67.25
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 34
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 6573
Укупно % 0.52
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 0
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 6573
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака