Кнић

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Кнић
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 853
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 2569
Укупно % 33.20

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Обухват Кнић
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 627
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 2569
Укупно % 24.41

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Одзив Кнић
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 627
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 853
Укупно % 73.51

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Кнић
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 0
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 56
Укупно % 0.00

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Проценат присуства карцинома Кнић
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 627
Укупно % 0.00

Графички приказ у облику пите је интерактиван, користите леви и десни тастер миша кад сте на “Пити”

Кaнцелaријa зa скрининг рaкa