Кнић

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Кнић
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 853
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 2569
Укупно % 33.20
Обухват Кнић
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 627
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 2569
Укупно % 24.41
Одзив Кнић
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 627
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 853
Укупно % 73.51
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Кнић
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 0
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 56
Укупно % 0.00
Проценат присуства карцинома Кнић
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 627
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака